fb

Drogi Kliencie możesz teraz zwrócić swoje zamówienie z naszego sklepu za pośrednictwem inPost - szybkie zwroty. Wystarczy wejść na stronę www.szybkiezwroty.pl i wybrać z listy sklep - MYPRINCESS.PL, wypełnić formularz i wysłać. Sklep zaakceptuje zwrot, a na maila dostaniesz potwierdzenie, następnie umieść paczkę w paczkomacie i po sprawie :)

Koszt przesyłki to 10,99 i zostanie odjęty od należności jaka będzie przysługiwała Klientowi w związku ze zwrotem.

Zwroty i reklamacje

1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy TUTAJ. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy tylko koszty produktu.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Konsumenta w formularzu odstąpienia od umowy.
d. Sprzedawca dokona zwrotu płatności po otrzymaniu Produktu w terminie przewidzianym ustawowo.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres 4Values/Myprincess ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 30 dni.
f. Aby dokonać zwrotu przesyłki, należy ją do nas odesłać wybierając formę odpowiednią dla Zwracającego
g. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem
h. Do rozpatrzenia zwrotu lub reklamacji nie jest wymagany paragon.

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Reklamowany produkt należy odesłać na adres 4Values/Myprincess ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

#myprincess


#myprincess 1
#myprincess 2
#myprincess 3
#myprincess 4

Dopisz się do newslettera

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów